TürkçeEnglishDeutsch
 
 
 
EUROVISION 2015 Videos
EUROVISION 2015 Song Lyrics
RECENT WINNERS
2016 Winner - Ukraine
2015 Winner - Sweden
2012 Winner - Sweden
ARCHIVE

Writer: Elvir Lakovic Laka
Composer: Elvir Lakovic Laka

 
Ne silazi sa c(ardaka rek'o mi je pjevac( Laka
Ne klepec'i nanulama nemoj da se pravis( dama
Ne silazi sa c(ardaka rek'o mi je lic(no Laka
Ne silazi sa c(ardaka dok ti ljubav nije jaka

Na moju omiljenu foru
Prevarim faunu i floru
Da z(ivot nije postao u moru
Nego od ljubavi

Kolike protrac'ismo dane
Lez(ec'i jeduc'i banane
Pa spadosmo na niske grane
Bez ljubavi

Pokus(ac'u da te poljubim a ti se pravi luda
Pokus(ac'u da te poljubim a ti se pravi luda
Pokus(ac'u da te probudim a ti se pravi budna

Ne silazi sa c(ardaka rek'o mi je pjevac( Laka
Ne klepec'i nanulama nemoj da se pravis( dama
Ne silazi sa c(ardaka rek'o mi je lic(no Laka
Ne silazi sa c(ardaka dok ti ljubav nije jaka

Pokus(ac'u da te poljubim a ti se pravi luda
Pokus(ac'u da te poljubim a ti se pravi luda
Pokus(ac'u da te probudim a ti se pravi budna
info[a]eurovisionvideo.net