TürkçeEnglishDeutsch
 
 
 
EUROVISION 2015 Videos
EUROVISION 2015 Song Lyrics
RECENT WINNERS
2016 Winner - Ukraine
2015 Winner - Sweden
2012 Winner - Sweden
ARCHIVE

Writer: Anna Žigová, Petronela Kolevská
Composer: Rastislav Dubovský

 
Ci'tim chladne' ...
tiene zradne'...
Tu'z(bou planie
c(o je na dne...
Pra'zdno v dus(i, to sa sta'va
Horku' pri'chut( temno ma'va
My musi'me vyjst(
z tien(ov na'straha slov
srdce daj , nezu'faj,
a let( tmou...
Tiez( to ci'tim, tiez( sa boji'm...
sen sa chveje strachom mojim...

Chvi'l(a straty,chvi'l(a strachu
ked( sa na'dej va'l(a v prachu...
My musi'me vyjst(
z tien(ov na'strah a slov
srdce daj, nezu'faj,
a let( tmou...
My musi'me vyjst(
z tien(ov na'strah a slov
srdce daj , nezu'faj,
a let( tmou...
... ale kam...?
neviem v tejto chvi'li
kaz(dy' raz sa zmy'li
ticho vo mne s(epka'
Nezosta'vaj sa'm...!

Ked( sa bli'z(i
odpustenie
mraky oba'v
odoz(enie
Nezablu'dis(, si si isty',
ked( t(a niekto pevne isti',
Boz(e nech na's tvoj hlas
vedie temnotou v na's
daj na'm dar,
za'zrak sprav
la'skuvra't( ...
La'ska prosi'm....
La'ska nech na's tvoj hlas
vedie temnotou v na's
daj na'm dar,
za'zrak sprav
stoj pri na's.... la'sku chra'n(!
info[a]eurovisionvideo.net